Coevorden Energie B.V. was de werkmaatschappij van Energieco÷peratie Coevorden. Doordat er onvoldoende klanten waren en er te lang gewacht moest worden op de realisatie van Zonneakker De Watering, lukte het niet om de lasten die we hadden te dragen waardoor faillissement aangevraagd moest worden.


Omdat Energieco÷peratie Coevorden ook aansprakelijk was voor de lening die op de werkmaatschappij gevestigd is, zou ook voor deze faillissement aangevraagd moeten worden. Omdat er geen verdere bezittingen zijn kan dit niet maar moet de co÷peratie opgeheven worden.